Algemene cardiologie

90 Expert Conversations

  90 Expert Conversations
  Clinical case. Examine urine sediment under microscope. Important diagnostic test. 19
  €0,00
  Patient’s story. Heart failure and exercise. 18
  €0,00
  You must get treatment for hypertension and atherosclerosis. How to improve your health? 17
  €0,00
  Salt intake in hypertension and heart failure. Reduce salt? Increase potassium? 16
  €0,00
  Future for diuretics in hypertension and heart failure. 15
  €0,00
  Small doses of several drugs decrease side effects and keep the benefits Polypill. Part 3. 14
  €0,00
  Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. When to start? Part 2. 13
  €0,00
  Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. Part 1. 12
  €0,00
  Side effects of spironolactone and eplerenone in hypertension Part 2. 11
  €0,00
  Side effects of thiazide and loop diuretics. Hypokalemia. Hyponatremia. Allergy. Part 1. 10
  €0,00
  Hypertension and diuretics. Kidney disease and hypertension. 9
  €0,00
  Diuretics in acute heart failure. Challenges in acute heart failure therapy. 8
  €0,00
  Classic or ‘new’ thiazide diuretics for hypertension? How to choose? 7
  €0,00
  How to select correct diuretic for correct patient with hypertension? 6
  €0,00
  Hypertension and diuretics, ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers. 5
  €0,00
  Use of diuretics in hypertension and heart failure. Overview. 4
  €0,00
  Aldosterone and hypertension. Screen for high aldosterone in hypertension! 3
  €0,00
  Potassium and blood pressure connection. Can dietary potassium be dangerous? 2
  €0,00
  Hypertension,  heart failure, and kidney function are all connected. 1
  €0,00
  Dr. David Ellison. Kidney disease, Hypertension, Heart failure expert. Biography. 0
  €0,00
  Why hypertension is still a problem? Stories of two patients. Good and Bad outcomes.
  €0,00
  Waarom is hypertensie nog steeds een probleem? Belangrijkste problemen met hoge bloeddruktherapie. 1
  €0,00
  Succes en falen van hypertensiebehandeling. Topcardioloog bespreekt twee klinische casussen.
  €0,00
  Controverses bij hypertensietherapie. Hoe kiest u de beste behandeling voor hoge bloeddruk? 8
  €0,00
  Hypertensie behandeling. 'Nieuwe' versus 'oude' medicijnen: hoe kies je de beste therapie? 7
  €0,00
  Hoe de bloeddruk op de beste manier meten? Kantoor versus thuis versus 24-uurs monitor. 6
  €0,00
  Hypertensietherapie bij hoogbejaarden: Orthostatische hypotensie moet worden vermeden! 5
  €0,00
  Behandeldoelen voor hypertensie: elke millimeter bloeddruk telt! 4
  €0,00
  Hypertensie, diabetes, obesitas: wat zijn de doelen van de bloeddrukbehandeling? 3
  €0,00
  Hypertensie bij diabetes en bij metabool syndroom. Beste behandelingsopties. 2
  €0,00
  Bloedstolsels onder en boven de knie. Hoe diepe veneuze trombose te behandelen? 13
  €0,00
  Hoe wordt DVT gediagnosticeerd? Hoe vindt u bloedstolsels in de benen? 12
  €0,00
  Stille hartziekte. Diagnose door CT coronaire angiografie. 6
  €0,00
  Cardiale CT? Of cardiale MRI? Verschil tussen indicaties voor CT en MRI van het hart. 2
  €0,00
  MRI bij hartfalen. Cardiomyopathie diagnose door MRI. 1
  €0,00
  Hartfalen met behouden ejectiefractie (HFpEF). Oorzaken en behandeling. 8
  €0,00
  Kortademigheid. Deskundige medische second opinion. Multidisciplinaire teambeoordeling. 6
  €0,00
  Recently viewed Expert Conversations