Hart

162 Expert Conversations

  162 Expert Conversations
  Clinical case. Examine urine sediment under microscope. Important diagnostic test. 19
  €0,00
  Patient’s story. Heart failure and exercise. 18
  €0,00
  Salt intake in hypertension and heart failure. Reduce salt? Increase potassium? 16
  €0,00
  Future for diuretics in hypertension and heart failure. 15
  €0,00
  Hypertension and diuretics. Kidney disease and hypertension. 9
  €0,00
  Classic or ‘new’ thiazide diuretics for hypertension? How to choose? 7
  €0,00
  How to select correct diuretic for correct patient with hypertension? 6
  €0,00
  Hypertension and diuretics, ACE inhibitors, ARBs, and calcium channel blockers. 5
  €0,00
  Use of diuretics in hypertension and heart failure. Overview. 4
  €0,00
  Aldosterone and hypertension. Screen for high aldosterone in hypertension! 3
  €0,00
  Patients spend 2 years and $150K to get the right diagnosis after feeling short of breath.
  €0,00
  Why hypertension is still a problem? Stories of two patients. Good and Bad outcomes.
  €0,00
  Succes en falen van hypertensiebehandeling. Topcardioloog bespreekt twee klinische casussen.
  €0,00
  Controverses bij hypertensietherapie. Hoe kiest u de beste behandeling voor hoge bloeddruk? 8
  €0,00
  Hypertensie behandeling. 'Nieuwe' versus 'oude' medicijnen: hoe kies je de beste therapie? 7
  €0,00
  Hoe de bloeddruk op de beste manier meten? Kantoor versus thuis versus 24-uurs monitor. 6
  €0,00
  Hypertensietherapie bij hoogbejaarden: Orthostatische hypotensie moet worden vermeden! 5
  €0,00
  Behandeldoelen voor hypertensie: elke millimeter bloeddruk telt! 4
  €0,00
  Hypertensie, diabetes, obesitas: wat zijn de doelen van de bloeddrukbehandeling? 3
  €0,00
  Hypertensie bij diabetes en bij metabool syndroom. Beste behandelingsopties. 2
  €0,00
  Waarom is hypertensie nog steeds een probleem? Belangrijkste problemen met hoge bloeddruktherapie. 1
  €0,00
  Stamcellen, hartfalen, pulmonale arteriële hypertensie. Hoe onderzoek patiënten helpt. 10
  €0,00
  Hoe de longen gezond te houden? Advies van een toonaangevende longziekte-expert. 9
  €0,00
  Pulmonale arteriële hypertensietherapie met anticoagulantia is achterhaald. 4
  €0,00
  Behandelingsopties voor pulmonale arteriële hypertensie worden beter. 2
  €0,00
  TAVR (TAVI) of openhartoperatie? Wat zijn risico's van TAVI? MDT moet beslissen. 4
  €0,00
  Transkatheter-aortaklepimplantatie (vervanging) uitgelegd. TAVI of TAV. 2
  €0,00
  Breuk van een hersenaneurysma bij een 45-jarige man. Klinisch geval. 11
  €0,00
  De wijsheid van hartchirurgen: Menselijke aanraking is het belangrijkst voor genezing. 12
  €0,00
  Tricuspidalisklep ziekte therapie. Hoe patiënten selecteren? MitraClip, Pascal, Cardioband. 8
  €0,00
  Oudere patiënten met mitralisinsufficiëntie. Hoe de beste behandeling selecteren? 6
  €0,00
  Transkatheter mitralisklep reparatie. MitraClip-methode. 5
  €0,00
  Behandelingsopties voor mitralisklepregurgitatie. Reparatie versus klepvervanging? 4
  €0,00
  Recently viewed Expert Conversations