Veel voorkomende levertoxines. Luchtvervuiling, aflatoxinen, paracetamol (Tylenol). 10

Veel voorkomende levertoxines. Luchtvervuiling, aflatoxinen, paracetamol (Tylenol). 10

Veel voorkomende levertoxines. Luchtvervuiling, aflatoxinen, paracetamol (Tylenol). 10

Can we help?

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Te vermijden levertoxines zijn toxines afkomstig van milieuvervuiling, petrochemicaliën, koolwaterstoffen, plantentoxines en medicijnen. Vooraanstaand expert in leverziekte bespreekt hoe toxines het levermetabolisme beïnvloeden. Hoe kan een toxische belediging van de lever leiden tot kanker bij patiënten met verminderde leverreserves? Hoe levertoxiciteit door medicijnen te voorkomen, met name paracetamol / paracetamol (Tylenol), statines en veelgebruikte antibiotica? Te vermijden levertoxines: luchtvervuiling, aflatoxinen en paracetamol (Tylenol). Dr. Anton Titov, MD. Wat zijn veelvoorkomende levertoxines die u moet vermijden? Dr. Simon Robson, MD. Aflatoxinen in pindakaas, vooral zelfgemaakte pindakaas. Brandstofuitlaatgassen zijn zeer giftig voor de lever. Mononatriumglutamaat (MSG) en kunstmatige zoetstoffen (aspartaam) zijn giftig voor de lever. Video-interview met toonaangevende expert op het gebied van leverziekten Harvard Medical School. De Hoe leverontgiftingszwendel te voorkomen? Er is geen echt leverontgiftingsregime. Er zijn veel levertoxines die u moet vermijden. Vervuiling, aflatoxinen en paracetamol (Tylenol) zijn de meest voorkomende. De sleutel tot een gezonde lever is een gematigde en gezonde levensstijl en het vermijden van gifstoffen. Medische second opinion helpt ervoor te zorgen dat de diagnose van leverziekte correct en volledig is. Medische second opinion helpt ook bij het kiezen van de beste behandeling voor leverfalen veroorzaakt door gifstoffen in voedsel en omgeving. Dr. Anton Titov, MD. Petrochemicaliën en koolwaterstoffen veroorzaken levertoxiciteit. Medicijnen zijn een zeer belangrijke bron van levertoxiciteit. Dr. Simon Robson, MD. Acetaminophen, paracetamol, Tylenol zijn giftig voor de lever. Levertoxines om te vermijden omvatten ook paracetamol en ibuprofen. Vooral als de leverfunctiereserves laag zijn als gevolg van alcoholisme of leververvetting. Acetaminophen is een belangrijke oorzaak van acuut leverfalen. Ibuprofen en aspirant kunnen ook giftig zijn voor de lever. Dr. Simon Robson, MD. Statines kunnen verhoogde leverenzymen en acute levertoxiciteit veroorzaken. Hoge doses statines kunnen leiden tot chronische levertoxiciteit. Amoxicilline met clavulaanzuur kan acute levertoxiciteit veroorzaken. Erytromycine levertoxiciteit komt ook voor. Vermijd levertoxines. Dr. Anton Titov, MD. U noemt de gifstoffen die de lever aantasten - paddenstoelengif, alcohol. Wat zijn enkele andere veel voorkomende toxines die de lever kunnen beschadigen? er zijn ook toxines die aflatoxinen worden genoemd. Dr. Simon Robson, MD. Harvard Medical School. Aflatoxinen zijn meestal niet schadelijk voor de lever, maar bij leverbeschadiging door andere oorzaken hebben ze de neiging om de ontwikkeling van leverkanker te bevorderen. Aflatoxinen zijn het probleem in ontwikkelingslanden. Verontreiniging van pinda's in pindakaas is waarschijnlijk het hoogste niveau van aflatoxinen dat u in de Verenigde Staten zult vinden. Maar het wordt natuurlijk heel nauwlettend gevolgd. In delen van Zuidelijk Afrika, zoals Mozambique. Het is een subtropisch klimaat. Veel pindamolen en zaden en noten worden opgeslagen. Ze kunnen gaan schimmelen. In die situaties kan blootstelling aan aflatoxine plus hepatitis B op veel jongere leeftijd leiden tot het ontstaan ​​van leverkanker. Leverkanker begint eerder dan men volledig zou voorzien. Dr. Simon Robson, MD. Die leverkankers kunnen zich zeker ontwikkelen bij personen die misschien niet eens cirrose hebben. Ze hebben misschien niet veel in dit van leverlittekens. aflatoxinen zijn een probleem. Maar het meeste voedsel dat we eten is veilig. We noemden de hygiënehypothese die een rol speelt bij veel auto-immuunziekten van het maag-darmkanaal. Een van de andere voordelen van goed verwerkt voedsel, vers voedsel met houdbaarheidslimieten, enzovoort, is dat de niveaus van aflatoxinen enigszins beperkt zijn. Maar het is duidelijk een probleem in delen van ontwikkelingslanden. Dr. Anton Titov, MD. Wat zijn in de westerse wereld andere veel voorkomende gifstoffen die de lever aantasten? Dr. Simon Robson, MD. Nou, meestal weet je dat het voedsel dat we hebben geselecteerd, is geselecteerd omdat het niet giftig is voor de lever, toch? We hebben een hele reeks enzymen in onze lever. Ze worden cytochroom p450 genoemd. Deze leverenzymen zijn betrokken bij het metabolisme van geneesmiddelen.deze enzymen zijn niet ontstaan ​​met als doel de ontgifting van onze farmaceutische medicijnen Dr. Anton Titov, MD. Leverontgiftingsenzymen zijn er om potentiële xenobiotica, vergiften te verwijderen, deze zijn aanwezig in kool, bloemkool, veel wortel groenten enzovoort. dit zijn potentiële toxines. Dr. Simon Robson, MD. Maar onze lever neemt ze op en inactiveert ze. Dan scheidt de lever ze uit. Zoals ik al zei, is het voedsel gedurende vele jaren geselecteerd om veel lagere niveaus van deze gifstoffen te bevatten. Maar zeker sommige landbouwproducten hebben lage niveaus van xenobiotica. Maar vervuiling, petrochemie, koolwaterstoffen. Dr. Simon Robson, MD. Al deze dingen kunnen mogelijk leverletsel veroorzaken. Chemicaliën op de werkplek van patiënten die in de chemische industrie werken, kunnen ook de lever beschadigen. Maar die gifstoffen zien we niet vaak, moet ik zeggen. Dr. Anton Titov, MD. De meeste chemicaliën die we binnenkrijgen, zijn meestal opzettelijk. De meest voorkomende toxines die de lever aantasten, zijn geneesmiddelen. Ze kunnen onmiddellijke toxiciteit veroorzaken. Terug met Tylenol. We nemen een bepaalde dosis Tylenol en het zal voldoende worden ontgift. Deze adequate dosis kan geen leverbeschadiging veroorzaken. Maar het zijn ook subgroepen van patiënten met bijvoorbeeld alcoholisme. Alcoholisten hebben al een zekere mate van leverbeschadiging. Ze kunnen een kater hebben na binge drinken. ze zijn erg vatbaar voor paracetamol, tylenol, paracetamolvergiftiging. Dit komt omdat hun lever geen weerstand heeft tegen paracetamol. de enzymen om de Tylenol te metaboliseren worden drastisch ingeschakeld. Deze hyperactieve enzymen kunnen toxische tussenproducten genereren. er is geen veilig niveau van blootstelling aan Tylenol voor iemand die chronisch alcoholist is. Dr. Simon Robson, MD. Zeker als ze ook chronisch ondervoed zijn. andere medicijnen kunnen op onvoorspelbare wijze een idiosyncratische ziekte veroorzaken. Statines, dit lagere cholesterol, kunnen hoge niveaus van leverenzymverhoging veroorzaken. Maar meestal veroorzaken statines geen ernstige leverziekte. De tarieven van levertransplantatie na statinetoxiciteit zijn erg laag. Van de patiënten die statines gebruiken, hebben slechts één of twee per miljoen per jaar een levertransplantatie nodig vanwege de levertoxiciteit van statine. Maar veel medicijnen kunnen de lever mogelijk beschadigen en we letten op (voor die bijwerkingen). Dr. Anton Titov, MD. Statines zijn veelgebruikte medicijnen en worden steeds vaker gebruikt. Dr. Simon Robson, MD. Ja, dus ze beschadigen niet alleen de spieren, maar kunnen ook de lever beschadigen. Onder de gevallen van medicijntoxiciteit die we in een polikliniek zien. Waarschijnlijk is meer dan de helft van de levertoxiciteit (50%) gerelateerd aan het statinegebruik. Het is soms erg moeilijk om erachter te komen of levertoxiciteit het gevolg is van de statine. Of als levertoxiciteit optreedt vanwege de leververvetting. Dit wordt geassocieerd met een hyperlipidemie. In veel gevallen kunnen we vertrouwen op een leverbiopsie om daadwerkelijk te bepalen of er in feite sprake is van geneesmiddeltoxiciteit. Of het is gewoon een leververvetting. Dr. Anton Titov, MD. Is er een dit om de statinetoxiciteit op de lever te voorspellen? Is statine levertoxiciteit tenminste dosisafhankelijk? Dr. Simon Robson, MD. Er zijn aanwijzingen dat de levertoxiciteit van statine dosisafhankelijk is. We geven geen statines aan patiënten met een meer gevorderde leverziekte. Maar dat patiënten met een leverziekte statines redelijk goed verdragen. Problemen die we zien zijn bij patiënten met enorme verhogingen van de statinedosering. Deze gevallen van statine-levertoxiciteit treden mogelijk op nadat de patiënt een myocardinfarct heeft gehad. Omdat de effecten van statines niet alleen liggen in het verlagen van lipiden. Dr. Anton Titov, MD. Statines voorkomen ook ontstekingen en trombose op het werkelijke vasculaire niveau. Statines hebben directe effecten op het endotheel. Dr. Simon Robson, MD. Dit zijn ontstekingsremmende effecten en lipidenverlagende effecten van statines. Sommige van onze cardiologie-collega's verhogen de doses statines behoorlijk hoog. Dan kunnen we levertoxiciteit zien. Wat we wel weten is dat patiënten die levertoxiciteit hebben gehad met statines, weer met statines kunnen worden behandeld.We gebruiken meestal een lagere dosis statines, of misschien een alternatieve vorm van statine. We volgen die patiënten dan nauwlettend. Dr. Anton Titov, MD. Is deze toxiciteit niet blijvend als de statine is stopgezet of als de patiënt wordt overgeschakeld naar een andere statine? Verdwijnt de levertoxiciteit van statine? Dr. Simon Robson, MD. Statinelevertoxiciteit lijkt omgekeerd te zijn, het keert om. Maar het probleem is dat een patiënt een zeer ernstige toxiciteit kan ontwikkelen door statines. Dit kan leiden tot acuut leverfalen en een transplantatie vereisen. De meeste levertoxiciteit die we in Noord-Amerika zien, wordt veroorzaakt door paracetamol (Tylenol). Antibiotica veroorzaken meestal ook levertoxiciteit. Soms kan INH [isoniazide], dit wordt hier gebruikt om patiënten te behandelen die zijn blootgesteld aan tuberculose, veel problemen veroorzaken. Dr. Anton Titov: Isoniazide. Dr. Simon Robson: Ja, isoniazide. dan zijn er andere antibiotica die problemen kunnen veroorzaken ampicilline, clavulaanzuur, combinaties daarvan. Dr. Anton Titov, MD. Ampicilline met clavulaanzuur is een van de meest voorgeschreven antibiotica. Dr. Simon Robson, MD. Ja, en een van de meest voorkomende vormen van leverbeschadiging door antibiotica. Nieuwsgierig, toch? Erytromycine en vele andere medicijnen kunnen toxische leverbeschadiging veroorzaken. Soms is het voorspelbaar, soms is het niet voorspelbaar. Soms is het niet voorspelbaar. Het kan van een afwijkend metabolisme zijn. Dr. Simon Robson, MD. Misschien is het metabolisme bij die patiënt anders. Of misschien is de immunologie van een reactie op het gewijzigde medicijn anders. We noemen het "immunoallergisch". Het zijn dus zowel immunologische kenmerken als allergische kenmerken. Dr. Anton Titov, MD. Claritromycine en amoxicilline zijn een van de meest voorgeschreven regimes tegen Helicobacter pylori. Dr. Simon Robson, MD. Ja, dus er kan levertoxiciteit zijn, evenals GI-intolerantie voor de PPI's. PPI's zijn medicijnen van de klasse "protonpompremmers", zoals Nexium en soortgelijke medicijnen. Te vermijden levertoxines: luchtvervuiling, aflatoxinen en paracetamol (Tylenol). Dr. Anton Titov, MD. Video-interview met toonaangevende leverziekte-expert. Paddestoelen, amoxicilline, erytromycine, statines.

.
You must get treatment for hypertension and atherosclerosis. How to improve your health? 17
€0,00
Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. When to start? Part 2. 13
€0,00
Polypill to prevent heart disease, hypertension, heart failure. Part 1. 12
€0,00
How to improve health of your liver? Difficulty to keep low weight. 16
€0,00
Coffee reduces risks of liver disease. Coffee and NAFLD prevention. 13
€0,00
Cytokine storm. Genetic susceptibility. Part 1. 10
€0,00
Recently viewed Expert Conversations

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.

Verfijn uw behandelplan tot in de puntjes door een panel van 3 tot 10+ topartsen die perfect bij u passen.


Can we help?

Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.

Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.


How it works
Vind de perfecte chirurgen of medisch specialisten om uw behandeling uit te voeren.